Welkom.
Algemeen.
De Buurt.
Activiteiten.
Foto's.
Informatie.
Opinie.
Welkom.
Algemeen.
De Buurt.
Activiteiten.
Foto's.
Informatie.
Opinie.

http://buurtvereniging.vredeoord.nl

OIRSCHOT
De Buurt
In een ver verleden was de huidige Leeuwerikstraat de doorgaande weg van Oirschot naar Spoordonk. Bij het “Eind van de Poel” (Eendenpoel) sloot deze weg aan op de Nieuwstraat. Op oude landkaarten is te zien dat de poel gelegen heeft waar nu de tuinen aan de westzijde van de Nieuwstraat zich bevinden. Later heeft de Spoordonkseweg de functie van doorgaande weg overgenomen en bleef het gebied rond de Leeuwerikstraat tamelijk schaars bebouwd. Enerzijds waren het de ligging van de “kloosterboerderij” en later de acties van de “Stichting Boterwijk” die bebouwing hebben voorkomen, anderzijds heeft de gemeente Oirschot jarenlang een beleid gevoerd van “Niet bouwen aan de Leeuwerikstraat”.
Toch zijn er recent twee nieuwe woningen gebouwd aan de Leeuwerikstraat, waarvan één weliswaar met de voordeur aan de Eendenpoel.
De gemeente was gedwongen medewerking te verlenen want ze had haar beleid t.a.v. het niet-bouwen aan de Leeuwerikstraat, zoals een woordvoerder heeft toegegeven, “Onvoldoende omschreven”.
Meteen nadat de gemeente noodgedwongen toestemming had moeten geven voor de bouw van deze twee woningen kwamen ze met een voorbereidingsbesluit waarin het, voor de nu nog onbebouwde percelen, onmogelijk werd gemaakt om er in de toekomst te bouwen.

De Bewoners

Onze buurt wordt bewoond door een gemêleerd gezelschap aan bewoners: autochtone Oirschottenaren en mensen van buiten, dorpsmensen en stadsmensen, Brabanders en Hollanders, aangepasten en onaangepasten, dialectsprekers en ABN’ers, ouderen en jongeren.
Maar als we één gezamenlijke eigenschap zouden moeten noemen dan is het wel dat bijna iedereen nogal “op zichzelf” is. Een aantal bewoners wil zelfs geen lid zijn van de buurtvereniging omdat ze er “geen voordeel” aan hebben. Dat is jammer want met een groot aantal buren heb je toch al zo weinig contact.
Daarom is het goed dat de Buurtvereniging af en toe eens iets organiseert, al is het maar een wandeling of een fietstocht.