Welkom.
Algemeen.
De Buurt.
Activiteiten.
Foto's.
Informatie.
Opinie.
Welkom.
Algemeen.
De Buurt.
Activiteiten.
Foto's.
Informatie.
Opinie.

http://buurtvereniging.vredeoord.nl

OIRSCHOT
Geschiedenis

Aanleiding tot het oprichten van Buurtvereniging Vredeoord was de Gouden Bruiloft van Jan en Marie Willems in de zomer van 1987. Zoals gebruikelijk bij een dergelijk jubileum werd de straat versierd met opgetuigde boompjes en verscheen in de tuin van Jan en Marie een groot bord met “Hulde aan het Gouden Bruidspaar”.

Een aantal buurtgenoten vond de onderlinge contacten die bij deze gelegenheid ontstonden zodanig waardevol dat ze besloten een officiële buurtvereniging op te richten.

Omdat de “grenzen” van de buurt enigszins onduidelijk waren, maar ze grotendeels overeen kwamen met het destijds geldende “Bestemmingsplan Sonnevanck”, werd dit laatste als uitgangspunt voor de nieuw op te richten buurtvereniging genomen.

Oprichting. Op 1 oktober 1987 werd “Buurtvereniging Vredeoord” opgericht en op 26 november 1987 werd dit bij de notaris bekrachtigd. De eerste voorzitter was dhr. Jan Kemps.

 

Doelstellingen. De doelstellingen van de buurtvereniging, zoals in artikel 2 van het huishoudelijk reglement gedefinieerd, zijn: -Het versterken van de onderlinge contacten d.m.v. het organiseren van recreatieve en/of creatieve evenementen voor de leden. -Aandacht besteden aan belangrijke gebeurtenissen in de persoonlijke levenssfeer van leden. -Het nastreven van het behoud van leefbaarheid en karakter van onze buurt in algemene zin.

 

 

 

Centraal In het vroegere Bestemmingsplan Sonnevanck staat het voormalige jachthuis “Vredeoord”. Naar men zegt ooit in het bezit geweest van een Baron of Barones. Het vormde tot zo’n 30 jaar geleden één geheel met het naastgelegen “Koetshuis” en de aangrenzende gronden. De vroegere eigenaar van het geheel: Janus Kemps, was een van de drijvende krachten achter het oprichten van de buurtvereniging en omdat het gebied als geheel toch geen eigen naam had, werd het “Buurtvereniging Vredeoord”.

 

 

 

 

 

 

 

De Naam