Welkom.
Algemeen.
De Buurt.
Activiteiten.
Foto's.
Informatie.
Opinie.
Welkom.
Algemeen.
De Buurt.
Activiteiten.
Foto's.
Informatie.
Opinie.

http://buurtvereniging.vredeoord.nl

OIRSCHOT
ACTIVITEITEN

De hoeveelheid activiteiten die door de buurtvereniging wordt georganiseerd is beperkt. In het verleden is gebleken dat de gemiddelde bewoner van onze buurt niet al te veel behoefte heeft aan deze gezamenlijke “verplichtingen”.

Wat we wel doen is:
-Om de twee jaar een buurtfeest met barbecue dat georganiseerd wordt bij een van de leden aan huis en dat ‘s middags voorafgegaan wordt door een activiteit voor de volwassenen en een activiteit voor de kinderen.
-Jaarlijks de, volgens de statuten, verplichte Jaarvergadering met aansluitend lekker na borrelen.
-In de zomer, op zondag, een viertal gezamenlijke fietstochten met hier en daar een Trappist onderweg.
-Aansluiten bij de door het IVN georganiseerde wandelingen of fietstochten door de natuur.
-Mits voldoende belangstelling en hulp van ouders worden er creatieve of recreatieve middagen georganiseerd voor de basisschool jeugd.
-Een viertal vutters uit onze buurt hebben in de wintermaanden, bij een van hen thuis, op dinsdagmiddag een biljartcompetitie georganiseerd.

-Daarnaast heeft het bestuur altijd aandacht voor “lief en leed” in de buurt. Uiteraard moeten jubilea of een opname in het ziekenhuis dan wel bekend zijn bij het bestuur.

-Ook als het gaat over de leefbaarheid of het karakter van onze buurt is het bestuur bereid zich actief in te zetten. Het is mogelijk dat het bestuur dat op eigen initiatief doet, als de leefbaarheid in onze buurt onder druk staat, maar het nog meer voor de hand liggend dat het bestuur in actie komt op verzoek van een aantal leden. Dit laatste is in het verleden gebeurd i.v.m. een verleende bouwvergunning.